PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2013-03-08
Somfy na rzecz ochrony przeciwsłonecznej
Somfy, jako jeden z członków Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, aktywnie działa na rzecz podniesienia rangi ochrony przeciwsłonecznej ...

SOMFY Sp. z o. o.
ul. Marywilska 34 J
03-228 Warszawa

tel. 22 509 53 00
fax 22 509 53 01
www.somfy.pl

» więcej o firmie

Somfy, jako jeden z członków Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, aktywnie działa na rzecz podniesienia rangi ochrony przeciwsłonecznej w obowiązującym prawie. W ramach tej aktywności zaproponowano projekt zmian warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Został on złożony w MTBiGM i poddany konsultacjom społecznym.

Temat efektywności energetycznej staje się ostatnio coraz głośniejszy. Od kwietnia tego roku weszło rozporządzenie, że obowiązkowym elementem projektu budowlanego, również domu jednorodzinnego, jest charakterystyka energetyczna.

Somfy i Polski Związek Pracodawców - Producentów Osłon Przeciwsłonecznych i Bram zleciło Narodowej Agencji Poszanowania Energii opracowanie propozycji klasyfikacji energetycznej okien.  Propozycja uwzględnia możliwość użycia osłon przeciwsłonecznych, a dzięki nim zaklasyfikowanie okna do wyższej klasy energetycznej.  Jako alternatywna, została opracowana druga propozycja, parametryczna, określająca z kolei odpowiednie wartości parametrów U oraz g dla okien.

Proponowane zmiany mają umożliwić zadbanie o efektywność energetyczną budynku jeszcze przed rozpoczęciem budowy - na etapie projektowania. Oznacza to, że budynki powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko ich przegrzewania w okresie letnim, używając w tym celu technologii pasywnych, takich jak osłony przeciwsłoneczne.

-Nasza aktywność w stowarzyszeniu SNB ma na celu wspieranie działań w procesie regularnego doskonalenia przepisów techniczno- budowlanych. Dzięki temu zyskujemy możliwość wdrażania istotnych zmian rozwojowych, szczególnie w zakresie energooszczędności i budownictwa pasywnego, z korzyścią dla naszych Klientów. -- podkreśla Aleksander Tymiński, Somfy.

Somfy, jako członek SNB, swoją wiedzą wspiera grupę robocza GR6 zespołu ekspertów ds. wymagań energetycznych dla okien, drzwi i fasad dot. Stanowiska eksperckiego do projektów rozporządzeń wdrażających Dyrektywę 2010/31/UE ws. charakterystyki energetycznej  budynku.

Zamierzeniem Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki  jest koordynacja dyskusji środowiska budowlanego dotyczącej niezbędnych kierunków zmian w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych z udziałem zarówno organizacji branżowych, jak i przedsiębiorstw - liderów rynkowych w poszczególnych branżach, mających status członka wspierającego SNB. Stowarzyszenie dąży do konsolidacji sił środowiska budowlanego reprezentującego możliwie szerokie grono uczestników procesu inwestycyjnego, obejmujące m.in. instytucje finansowe, firmy projektowe, wykonawcze, producentów wyrobów budowlanych, środowisko naukowe oraz ekspertów rządowych, dla osiągnięcia gotowego celu, jakim jest stworzenie podstaw formalno-prawnych dla wznoszenia nowoczesnych budynków w Polsce.
SOMFY
- Societé d'Outillage et de Mécanique de Faucigny (Zakład Mechaniki Precyzyjnej w Faucigny) to światowy projektant i lider w zakresie automatyki i systemów sterowania, wykorzystywanych do ożywiania zewnętrznych i wewnętrznych elementów budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych (w tym między innymi osłon okiennych, bram, czy też zamknięć handlowych). Ponadto Somfy intensywnie działa również w obszarze zaawansowanych rozwiązań dedykowanych inteligentnemu budownictwu, poszerzając swoją ofertę o zintegrowane systemy zarządzania domem.

Firma powstała w 1960 roku w Clues we Francji. Od tego czasu  rozwinęła swoją obecność już w 56 krajach na świecie. Spółka posiada 73 filie, 51 przedstawicielstw i biura na wszystkich kontynentach. Jest notowana na giełdzie papierów wartościowych EURONEXT w Paryżu.

W Polsce spółka istnieje już od 16 lat. Wysoka jakość produktów Somfy jest doceniana przez 270 milionów użytkowników i 32 000 klientów profesjonalnych na całym świecie. Produkcja roczna napędów grupy Somfy wynosi około 11 milionów sztuk, a roczne obroty przekraczają 950 milionów euro. Dziennie produkowanych jest 70 000 napędów, a co 3 sekundy (przez 24 godziny w ciągu doby) instaluje się 1 napęd SOMFY.

Dzięki prowadzeniu polityki innowacyjnej i ekspansji geograficznej, Somfy realizuje strategię, która ma zapewnić wewnętrzny i zewnętrzny rozwój oraz wzrost rentowności firmy.

źródło: Somfy