PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2014-09-09
Energooszczędne domy przyszłości
Od początku 2014 roku zmieniły się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wynika to z konieczności dostosowania polskiego prawa.

ALUPROF S.A.
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 819 53 00
fax 33 822 05 12
info@aluprof.eu
www.aluprof.eu

» więcej o firmie

Ciepłe dni to najlepszy moment na rozpoczęcie budowy domu. Wznosząc go pragniemy zwykle by stanowił on bezpieczną przystań również dla naszych dzieci i wnuków. Zanim jednak zdecydujemy się na konkretny projekt warto poznać aktualne przepisy dotyczące budynków.

Od początku 2014 roku zmieniły się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wynika to z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, a wymagania będą zaostrzane stopniowo aż do 2021 roku. Obecnie dopuszczalne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynków jednorodzinnych wynosi 120 kWh/m² rocznie, od 2021 r. natomiast wskaźnik ten ma zostać obniżony do 70 kWh/m². W konsekwencji rosnąć będą także wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, wyrażane współczynnikiem przenikania ciepła U. Przykładowo maksymalna wartość Uw dla okien z obecnego poziomu 1,3 W/(m2K) zostanie obniżona do 0,9 W/(m2K) w roku 2021.

Jedną z ważnych zmian jakie niesie ze sobą wprowadzenie nowych przepisów jest fakt, że wznoszone obecnie budynki będą musiały jednocześnie spełniać kryteria dotyczące dopuszczalnej wartości wskaźnika EP, czyli zapotrzebowania na energię pierwotną oraz minimalnej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Dotychczas wymagania odnośnie EP i izolacyjności przegród traktowane były wymiennie - wystarczyło spełnienie jednego z nich. Obowiązujące od początku roku prawo narzuca inne spojrzenie na projektowanie budynków. Zapotrzebowanie energetyczne zależy bowiem od wielu czynników m.in. izolacyjności przegród zewnętrznych, efektywności systemu grzewczego czy systemu wentylacji. Aby budynek charakteryzował się określonymi parametrami należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy, które wpływają na jego bilans energetyczny - mówi Andrzej Żurawski, Dyrektor Rozwoju ALUPROF S.A.


Bilans energetyczny można najprościej określić jako różnicę między zyskami i startami ciepła w budynku. Odgrywa on znaczącą rolę, jeśli chodzi o koszty eksploatacji naszego przyszłego domu. Niestety ucieczce energii nie sposób zapobiec, możemy jednak zadbać o to by ją ograniczyć. W tym celu warto, już na etapie projektu zadbać by poszczególne rozwiązania zastosowane w budynku się dopełniały. Szczególnie istotny jest tu obszar stolarki i osłon zewnętrznych. Stara i nieszczelna stolarka może być powodem ponad 30% strat energii, dlatego ważne jest by przy jej wyborze kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale także parametrami technicznymi, takimi jak: współczynnik Uw, który informuje nas o izolacyjności termicznej, klasą szczelności na wodę i powietrze a także współczynnikiem G oznaczający transmisję promieniowania przez szybę. Oczywiście koniecznie musimy też zadbać o odpowiedni montaż, dopiero wówczas bowiem będą one spełniały swoje funkcje. Stolarkę energooszczędną powinno się umieszczać w ścianach budynku metodą tzw. ciepłego montażu, w którym każda warstwa ma określone zadanie. Polega on nie tylko na zastosowaniu kotew montażowych oraz materiałów rozprężnych, wypełniających przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą, ale także na uszczelnieniu miejsca styku profilu z murem po stronie wnętrza budynku taśmą lub folią paroszczelną, oraz materiałem paroprzepuszczalnym od zewnątrz. Ten sposób nie tylko dobrze izoluje przestrzeń wokół okna, ale także zapobiega przedostawaniu się przez nią powietrza oraz pozwala odprowadzić na zewnątrz całą wilgoć, która może znaleźć się w tej przestrzeni

Alufprof posiada w ofercie aluminiowe systemy stolarki o wysokich parametrach termoizolacyjnych m.in. okno MB-70HI czy też MB-86 Aero, które wykonane są z nowoczesnych materiałów. Oprócz obowiązkowej w tego typu rozwiązaniach przegrody termicznej zastosowano w nich dodatkowe materiały izolujące: wkłady z polietylenu w modelu SI i aerożelu w wariancie Aero. Pozwala to na wykonanie konstrukcji o parametrze przenikania ciepła przez ramę okienną na poziomie Uf = 0,57 W/(m2K), natomiast dla okien otwieranych ze szkłem dwukomorowym izolacyjność termiczna może natomiast osiągnąć poziom przenikania ciepła UW już od 0,8 W/(m2K)*.

Dodatkowo firma wprowadziła do oferty MB-104 Passive, który łączy w sobie duże możliwości techniczne, doskonałą ochronę cieplną i estetykę. MB-104 Passive posiada trzykomorowe profile, w których centralna część pełni rolę komory izolacyjnej o szerokości 60-61 mm. System występuje w dwóch wersjach budowy, zależnych od wymaganej izolacyjności termicznej: wersji SI lub wersji Aero.

Oba rozwiązania: MB-104 Passive SI oraz MB-104 Passive Aero gwarantują wysokie parametry przenikania ciepła - przy zastosowaniu szkła 2-komorowego współczynnik Uw dla okna nie przekracza wartości 0,80 W/(m²K). Zostało to potwierdzone certyfikatami Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt. Ośrodek ten jest jednym z czołowych organów promujących idee budownictwa pasywnego. Kryteria przyjęte w ocenach PHI Darmstadt należą do najbardziej restrykcyjnych, dlatego certyfikaty tego instytutu są gwarancją, że produkt może być montowany w budynkach o parametrach pasywnych.


Dodatkową szczelność oknom zapewnia specjalny kształt dwukomponentowej uszczelki centralnej oraz uszczelki przyszybowe i przymykowe. Ponadto większość uszczelek montowanych jest w sposób ciągły tzn. nie są przycinane w narożach -  końce łączy się w połowie górnych poprzeczek.

Ostatnio ALUPROF wprowadził także wypełnienia do drzwi panelowych opartych na systemie MB-86, który w ofercie firmy jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązań. Konstrukcja drzwi oparta została na termoizolowanych kształtownikach aluminiowych, Klienci mają do dyspozycji 4 warianty zestawienia tych profili: ST, SI, SI+ oraz Aero z wypełnieniem z aerożelu. Panele drzwiowe są estetycznie i trwale zamocowane do profili za pomocą klejenia. Oprócz wielu rożnych modeli wykończenia i bogatej kolorystyki charakteryzują się niskim przewodnictwem energii cieplnej, dzięki czemu zapewniają wysokie parametry izolacyjne - wartość współczynnika przenikania ciepła drzwi  UD może wynosić jedynie 0,61 W/(m2K).

Powinniśmy pamiętać, że aby obniżyć zapotrzebowanie domu na energię i podnieść przy tym komfort mieszkania nie wystarczy tylko odpowiednia izolacja ścian czy montaż okien i drzwi o wysokich parametrach - warto dopilnować by przegrody zarówno zapewniały ochronę przed stratami energii jak i w miarę możliwości przyczyniały się do aktywnego gospodarowania energią - mówi Andrzej Żurawski. Jak zrobić to w efektywny sposób? Wystarczy odpowiednio dobrać parametry stolarki oraz zastosować osłony przeciwsłoneczne: rolety, żaluzje lub okiennice. Tu również doskonale sprawdzają się produkty z oferty ALUPROF S.A. o szczegółach opowiemy jednak w części II poradnika.

* - parametr Uw dla okna MB-86 Aero, o wymiarach 1230 x 1480 mm, z szybą Ug=0,5 W/(m2K)Aluprof S.A. należy do Grupy Kapitałowej Kęty S.A. Firma jest jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie. Spółka posiada swoje oddziały w Czechach, Niemczech, Rumunii, Wielkiej Brytanii, a także na Ukrainie i Węgrzech. Główna siedziba Aluprof S.A. znajduje się w Bielsku-Białej, gdzie zlokalizowane są także linie produkcyjne oraz centrum logistyczne. W oddziale w Opolu, wytwarzane są systemy roletowe. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych firmy wynosi blisko 80 000 m².

Jakość produktów jest dla Aluprof wartością nadrzędną, dlatego inżynierowie Aluprof nieustannie opracowują zaawansowane technologicznie rozwiązania, odpowiadające na potrzeby nowoczesnego budownictwa w zakresie energooszczędności i swobody projektowania. W firmie wdrożony został system zarządzania jakością ISO 9001-2001, który zapewnia zgodność oferowanych produktów z normami europejskimi. W ramach Grupy Kęty, w Złotowie funkcjonuje akredytowane Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, dysponujące innowacyjnymi urządzeniami m.in. największą w Europie Środkowo-Wschodniej komorą do badań okien, drzwi, fasad oraz żaluzji zewnętrznych. Wysoką jakość produktów potwierdzają liczne nagrody przyznane przez specjalistów m.in. Lider Rynku 2013, Konsumencki Lider Jakości 2013, Dynamiczna Firma, Kryształowy Profil 2011, Gepardy Biznesu 2011, Efektywna Firma 2011, Duża Perła Polskiej Gospodarki, Diamenty Forbesa, Brązowe Godło Jakości QI, Jakość Roku 2009, Laur Klienta 2009, Diament Lidera Polskiego Biznesu, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, Orły Polskiego Budownictwa, Medal Europejski.

Firma, podobnie jak wszystkie spółki należące do Grupy Kęty, od początku swojej działalności stara się pomagać osobom najbardziej potrzebującym. W tym celu utworzona została Fundacja „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia", która wspiera dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i promuje ideę rodzinnych form opieki zastępczej.

Grupa Kapitałowa Kęty S.A. jest liderem branży aluminiowej w Polsce. Holding tworzy 18 spółek, prowadzących działalność zarówno w kraju, jak i zagranicą. Rocznie przetwarzają one blisko 55 000 ton surowców aluminiowych. Wśród 2 000 odbiorców Grupy znajdują się międzynarodowe koncerny, duże i średnie przedsiębiorstwa oraz hurtownie reprezentujące niemal wszystkie gałęzie przemysłu m.in. budowlaną, motoryzacyjną, elektromaszynową i spożywczą.

źródło: Aluprof